Kampania edukacyjna dla świetlic szkolnych „Kreatywni na 101”.

Klient:

Disney Polska

Zakres prac:
  • kreacja
  • produkcja
  • realizacja

Ogólnopolska kampania skierowana do świetlic szkolnych, której celem był rozwój umiejętności kreatywnych i pracy w grupie. Udział wzięło 600 szkół podstawowych z całej Polski, które otrzymały zestawy materiałów do wykonania makiety domu 101 Dalmatyńczyków. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Zasięg akcji:

  • 30 000 dzieci realizujących zadanie konkursowe
  • 30 000 pozostałych uczniów szkół
  • 2 400 pracowników szkół
  • 30 000 rodziców