Kampania edukacyjna dotycząca widoczności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym “Wyraźni na drodze”

Klient:

Disney Junior

Zakres prac:
  • koncept kreatywny
  • kreacja
  • produkcja
  • realizacja

Kampania edukacyjna promująca zasady widoczności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W 2 edycjach kampanii udział wzięło 2000 placówek przedszkolnych, które zrealizowały zajęcia dydaktyczne w oparciu o materiały opracowane, wyprodukowane i dostarczone przez nas.

Zasięg akcji:

  • 50 000 dzieci – uczestników zajęć
  • 5000 nauczycieli przedszkolnych
  • 50 000 rodziców
  • Ok. 30 000 rodzeństwa dzieci – uczestników zajęć
  • Projekt oprócz opracowania materiałów dydaktycznych i promocyjnych obejmował również telemarketing i koordynację logistyczną.